Toplotna pumpa je električni uređaj koji izdvaja toplotu sa jednog mesta i prenosi je na drugo. Toplotna pumpa nije nova tehnologija, koristi se širom sveta  duži niz godina.

U  Regiji Banja Luke  intenzivnije tek u poslednjih 10 godina.

Princip koji stoji iza toplotnih pumpi zasniva se na prvom zakonu termodinamike.Toplotne pumpe prenose toplotu cirkulacijom supstance koja se zove rashladno sredstvo kroz ciklus isparavanja i kondenzacije. Kompresor pumpa rashladno sredstvo između dva izmjenjivača toplote. U jednom izmenjivaču toplote, rashladno sredstvo isparava pod niskim pritiskom i apsorbuje toplotu iz okoline. Rashladno sredstvo se zatim komprimira na putu do drugog izmenjivača toplote, gde se kondenzuje pod visokim pritiskom. U ovom trenutku, oslobađa toplotu koju je apsorbovala ranije u ciklusu

 

Ciklus toplotne pumpe je potpuno reverzibilan, a toplotne pumpe mogu obezbediti kontrolu temperature tokom cele godine za vaš dom – grejanje tokom zime i hlađenje tokom ljeta.

Zagrevanje sanitarne vode tokom čitave godine. Pošto zemlja i spoljni vazduh uvek sadrže malo toplote, toplotna pumpa može da zagreva kuću čak i u najhladnijim zimskim danima. U zavisnosti od izvora toplote (voda, zemlja, vazduh) i distributivne grejne instalacije (podno, zidno, plafonsko grejanje, radijatori, fan coil)

COP  je  2–5 tj. možete  dobiti više energije u odnosu na električnu energiju koja se pri tome utroši,  zavisno koju vrstu pumpe izaberete.

 

U zavisnosti od energije koja se koristi za rad toplotne pumpe, postoje tri osnovne vrste:

Toplotne pumpe VODA – VODA.Podzemne vode predstavljaju stabilan i neiscrpan izvor toplotne energije i u vreme najhladnijih zimskih dana.  Na ovaj način se postiže najveće iskorišćenje energije, odosno ostvaruje se maksimalan koeficijent korisnosti.

 

 

Toplotne pumpe ZEMLJA – VODA.Geosonde pružaju siguran izvor toplotne energije za toplotne pumpe. Ovakav izvor toplote moguće je instalirati i na mestima gde nema podzemnih voda, a niske spoljne temperature tokom zime zahtevaju stabilan izvor toplotne energije, što je preduslov za efikasan rad topotne pumpe. Sistemi sa geosondama ne iziskuju redovne sevise kao što je ispiranje izemnjivača toplote, filtera, cevovoda, niti je potrebno bušenje sekundarnog bunara za odvođenje vode.

 

Toplotne pumpe VAZDUH – VODA.Ovaj tip toplotne pumpe preuzima toplotnu energiju iz spoljnog vazduha i koncentriše je. Energija se zatim koristi za zagrevanje objekta i snabdevanje toplom vodom. Ove toplotne pumpe su najmanje efikasne na našem području i ne preporučujemo ih ukoliko postoji mogućnost za bušenje bunara ili postavljanje geosondi.

 

Toplotne pumpe HISENSE

① Niska emisijaCO2

② Nizi eksploatacioni troskovi

③ Veoma dobre performanse na niskim zimskim temperaturama(-15℃/ -10℃ )(14kw/16kw)

④ Frekfentno regulisana cirkulaciona pumpa

⑤ Visok COP(up to 4.84)

⑥ Povezivanje na vise sistema grejanja

⑦ Primena u sistemu grejanja, hladjenja i pripremi sanitarne vode